Staj

Üniversitemizde isteğe bağlı (gönüllü) staj yapan öğrencilerimizin İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta prim giderlerinin, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanması 16.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla uygun görülmüştür. Bu karara istinaden bölümümüz lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ders kapsamında ve/veya isteğe bağlı stajlarının nasıl uygulanacağına ilişkin esasları içeren yönerge bağlantıda verilmiştir.

Stajla İlgili Sık Sorulan Sorular
 • 1. Bir öğrenci aynı tarih aralığında birden fazla iş yerinde staj yapıyorsa, her iş yeri için staj formları ayrı ayrı mı doldurulmalıdır?

  Hayır. Stajyer öğrenci bilgi formunda (Ek 2) hangi iş yerinde olduğuna bakılmaksızın öğrencinin staja başladığı tarih ile bitiş tarihi yazılmalı ve staj yapılacak yer sütununun altında iş yerlerinin adları tire ile belirtilmelidir. Yani bir öğrenci ör bahar döneminde hem ders kapsamında staj hem de gönüllü staj yapıyor ise bu öğrenci için tek bir Stajyer öğrenci bilgi formu doldurulmalıdır.

 • 2. Bir öğrenci bir iş yerinde stajını tamamladıktan hemen sonra başka bir iş yerinde staja başlıyorsa iki ayrı form hazırlanmalı mıdır?

  Hayır. Bilgi formunda stajın başlangıç tarihine ilk iş yerinde staja başladığı tarih yazılmalı, stajın bitiş tarihine ise ikinci iş yerinde stajın tamamlanacağı tarih yazılmalı. Staj yapılacak yer sütununa yine her iki iş yerinin ismi tire ile ayrılarak yazılmalıdır. Ancak aynı öğrencinin staja başladığı ilk iş yerinde stajının bitme tarihi ile ikinci iş yerinde staja başlayacağı tarih arasında zaman varsa (ör ilk staj Mart ayının sonunda bitiyor ancak ikinci staj Mayıs ayında başlıyorsa) iki ayrı bilgi formu düzenlenmelidir.

 • 3. Bir öğrenci için SKS Başkanlığı tarafından sigorta işlemleri başlatılmış olmasına rağmen öğrenci staj yapmaktan vazgeçti ise sigorta işlemleri iptal edilebilir mi?

  Evet edilebilir. Ancak öğrencinin işlemlerin iptal edilmesi ya da durdurulması talebini yazılı bir dilekçe ile bölüm staj koordinatörlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

 • Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
  06800 Beytepe Ankara