Lisans Programı
Psikoloji Bölümü Lisans Programı AKTS Bilgi Paketine Ulaşmak için:

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
ZORUNLU DERSLER*

1.YIL

I. DÖNEM (GÜZ)

II. DÖNEM (BAHAR)

DERS

T

P

K

DERS

T

P

K

PSL 101 Psikolojiye Giriş-I

3

0

3

PSL 102 Psikolojiye Giriş-II

3

0

3

PSL 103 İstatistiksel Teknikler-I

3

2

4

PSL 104 İstatistiksel Teknikler-II

3

2

4

        PSL 107 Araştırma Becerileri 2 2 3

PSL 105 Araştırma Teknikleri

3

0

3

FEL 101 Felsefeye Giriş

3

0

3

SOS 101 Sosyolojiye Giriş-I

3

0

3

BEB 650 Temel Bilg. ve İlt. Tek. Kul.

0

2

1

TKD 103 Türk Dili I**

2

0

2

TKD 104 Türk Dili II

2

0

2

İNG 127 Temel İngilizce I

4

0

2

İNG 128 Temel İngilizce II

4

0

2

TOPLAM

13+4

TOPLAM

13+5

2.YIL

III. DÖNEM(GÜZ)

IV. DÖNEM (BAHAR)

PSL 201 Öğrenme Psikolojisi

3

0

3

PSL 209 Deneysel Psikoloji

2

2

3

PSL 202 Sosyal Psikoloji-I

3

0

3

PSL 203 Sosyal Psikoloji-II

3

0

3

PSl 204 Yaşam Boyu Gelişim-I

3

0

3

PSL 205 Yaşam Boyu Gelişim-II

3

0

3

PSL 210 Ölçme Teknikleri

2

2

3

AİT 203 Ata. İlk. ve İnk. Tar. I

2

0

2

AİT 204 Ata. İlk. ve İnk. Tar. II

2

0

2

TOPLAM

9+2

TOPLAM

12+2

3.YIL

V. DÖNEM (GÜZ)

VI. DÖNEM (BAHAR)

PSL 301 Bilişsel Psikoloji

3

0

3

PSL 317 Fizyolojik Psikoloji

3

0

3

PSL 302 Kişilik Kuramları-I

3

0

3

PSL 303 Kişilik Kuramları-II

3

0

3

PSL 304 Psikopatoloji-I

3

0

3

PSL 305 Psikopatoloji-II

3

0

3

TOPLAM

9

TOPLAM

9

4.YIL

VII. DÖNEM (GÜZ)

VIII. DÖNEM (BAHAR)

PSL 419 Psikolojide Meslek Etiği

2

2

3

 

3+12

* Bölümden mezun olabilmek için gerekli toplam kredi en az 128 olmalıdır. Öğrenciler, zorunlu derslerden gelen kredilere ek olarak 2. Yıldan itibaren aşağıdaki seçmeli dersler listesinde yer alan dersler arasından ya da 1. Yıldan itibaren kendi isteklerine uygun olarak Üniversitemizde verilen diğer seçmeli dersler arasından seçerek seçmeli dersler alırlar.

** Ortak Zorunlu Dersler (AİT+ İNG+ TKD+ BEB) mezuniyet için gerekli kredi toplamına katılmamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca öğrenciler bir dönem boyunca ortak zorunlu dersleri ile yan dal ve çift ana dal dersleri ile ortak olmayan dersleri hariç en fazla 25 kredilik ders alabilirler. Mezun durumunda olan öğrenciler ise en fazla 28 kredilik ders alabilirler.


BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER

PSL 206 KLİNİK PSİ.YE GİRİŞ (3 0 3)

PSL 207 ÇOK DEĞİŞKENLİ İST. GİRİŞ (2 2 3)

PSL 208 KÜLTÜR VE PSİKOLOJİ (3 0 3)

PSL 306 ÖĞRENME KURAMLARI (3 0 3)

PSL 307 DENEYSEL SOSYAL PSİKOLOJİ-I (2 2 3)

PSL 308 DENEYSEL SOSYAL PSİKOLOJİ-II (2 2 3)

PSL 309 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ-I (2 2 3)

PSL 310 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ-II (2 2 3)

PSL 311 ÖLÇEK GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ-I (2 2 3)

PSL 312 ÖLÇEK GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ-II (2 2 3)

PSL 313 BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİK (2 2 3)

PSL 314 TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ (3 0 3)

PSL 318 DAVRANIŞ ANALİZLERİ (2 2 3)

PSL 319 PSİKOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ (1 4 3)

PSL 320 UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (2 2 3)      

PSL 321 SİYASET PSİKOLOJİSİ (3 0 3)

PSL 401 ADALET ALGI VE YARGILARI (3 0 3)

PSL 402 AKRAN İLİŞKİLERİ VE ZORBALIK (3 0 3)

PSL 403 BAĞLANMA KURAMI VE ARAŞTIRMALARI (3 0 3)

PSL 404 DUYUM VE ALGI (3 0 3)

PSL 405 PSİKOLOJİ ÇALIŞMALARINDA PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (1 4 3)

PSL 406 PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR (3 0 3)

PSL 407 PSİKOLOJİ TARİHİ (3 0 3)

PSL 408 PSİKOLOJİK TESTLER (3 0 3)

PSL 409 NÖROPSİKOLOJİYE GİRİŞ (3 0 3)

PSL 410 BİLİŞSEL GELİŞİM (3 0 3)

PSL 411 ADLİ PSİKOLOJİ (3 0 3)

PSL 412 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ (3 0 3)

PSL 413 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİ (3 0 3)

PSL 414 TRAFİK PSİKOLOJİSİ (3 0 3)

PSL 415 ARAŞTIRMA UYGULAMALARI-I (2 2 3)

PSL 416 ARAŞTIRMA UYGULAMALARI-II (1 4 3)

PSL 417 GÖRÜŞME TEKNİKLERİ (3 0 3)

PSL 418 ÖRGÜTLERDE BİREYSEL AYRILIKLAR (3 0 3)

PSL 420 UYGULAMALI BİLİŞSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ (2 2 3)

PSL 421 ZEKA İŞLEVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (2 2 3)

PSL 422 PSİKOFARMAKOLOJİ (3 0 3)

PSL 423 AİLE VE GELİŞİM (3 0 3)

PSL 424 PSİKOTERAPİ KURAMLARI (3 0 3)

PSL 425 DUYGU PSİKOLOJİSİ (3 0 3)

PSL 426 PSİKOFİZYOLOJİDE GÖZLEM VE ÖLÇME (2 2 3)

PSL 427 BİLİŞSEL NÖROBİLİMLER (3 0 3)

PSL 428 ÖĞRENMENİN NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ (3 0 3)

PSL 429 MADDE KULLANIMI, BEYİN VE DAVRANIŞ (3 0 3)

PSL 430 ÖRGÜTLERDE İŞLEVDIŞI DAVRANIŞLAR (3 0 3)

PSL 431 AFET VE TRAVMA PSİKOLOJİSİ (3 0 3)

PSL 432 ÇEVRE PSİKOLOJİSİ (3 0 3)

PSL 433 ERGENLİK (3 0 3)

PSL 434 PSİKOFİZYOLOJİYE GİRİŞ (2 2 3)

PSL 435 EVRİMSEL PSİKOLOJİ (3 0 3)

PSL 436 ALAN UYGULAMASI (1 4 3)

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara