Öğretim Üyeleri ve Görevlileri
<
Prof. Dr. Banu CANGÖZ (Bölüm Başkanı)

E-Posta: banucan@hacettepe.edu.tr
Web: Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuvarı Web Sitesi
Tel: 0. 312. 297 6445 / 0. 312. 297 8325

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (1997)
Y.Lisans (MS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (1991)
Lisans (BS):Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1988)

İlgi Alanları:

 • Bellek süreçleri
 • Bilişsel psikoloji
 • Bilişsel yaşlanma
 • Bilişsel nöropsikoloji
 • Klinik nöropsikoloji
 • Beden-zihin problemi

Prof. Dr. İhsan DAĞ

E-Posta: ihsandag@hacettepe.edu.tr
Web: www.ihsandag.gen.tr
Tel: 0. 312. 297 8326

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (1990)
Y.Lisans (MS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (1986)
Lisans (BS): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1983)

İlgi Alanları:

 • Psikolojide/Klinik Psikolojide meslek etiği
 • Kontrol odağı, kişilik değişkenleri, ruh sağlığı ilişkileri
 • Ruh sağlığı politikaları
 • Arabuluculuk ve psikoloji
 • Ruh sağlığı üzerine medya araçları ve dijital teknoloji etkileri

Prof. Dr. Zehra UÇANOK (Bölüm Başkan Yardımcısı, Yandal Koordinatörü)

E-Posta: ucanok@hacettepe.edu.tr
Tel: 0. 312. 297 8328

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (2001)
Y.Lisans (MS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (1994)
Lisans (BS): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1989)

İlgi Alanları:

 • Yetişkin gelişimi ve başarılı yaşlanma
 • Anneliğe geçiş süreci ve çalışan anneler
 • Ergenliğe geçiş ve buluğla ilgili deneyimler, ebeveyn-ergen ilişkileri
 • Ergenlikte akran ilişkileri ve zorbalık

Doç. Dr. Sait ULUÇ (Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Klinik Psikoloji Laboratuvarları Koordinatörü)

E-Posta: psysait@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (2005)
Y.Lisans (MA): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (1999)
Lisans (BS): Orta Doğu teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1997)

İlgi Alanları:

 • Çocuk gelişimi
 • Çocuk psikopatolojisi
 • Asberger sendromu

Doç. Dr. Sedat IŞIKLI (Staj Koordinatörü)

E-Posta: psysedat@hacettepe.edu.tr
Tel: 0. 312. 297 8335

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (2006)
Y.Lisans (MS): Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Ölçme-Değerlendirme ABD (1998)
Y.Lisans (MS): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji (1998)
Lisans (BS): Orta Doğu teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1993)

İlgi Alanları:

 • Afetlerde psikolojik müdahale programları
 • Travma sonrası stres bozukluğu tanı ve tedavi yöntemleri
 • Psikanalitik yönelimli psikoterapi
 • Duygu kuramları

Doç. Dr. Müjgan İNÖZÜ (Bölüm Başkan Yardımcısı, Klinik Psikoloji Program Koordinatörü)

E-Posta: mujganinozu@hacettepe.edu.tr
Tel: 0. 312. 297 8325

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Klinik Psikoloji (2009)
Y.Lisans (MS): Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Klinik Psikoloji (2004)
Lisans (BS):Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1997)

İlgi Alanları:

 • Obsessif-Kompulsif Bozukluğun (OKB) bilişsel davranışçı modeli çerçevesinde bozuklukta rol oynayan fonksiyonel olmayan inançlar
 • OKB'ye yatkınlık oluşturan kültürel faktörler: din ve dindarlık düzeyinin bozukluktaki rolünün kültürlerarası boyutlarının incelenmesi
 • Tiksinme duyarlılığının OKB'de ki rolünün kültürlerarası perspektifte incelenmesi
 • Duygu regülasyon stratejilerin tiksinme duygusu ile başa çıkmadaki etkinliğinin ve OKB'deki rolünün kültürlerarası perspektifte incelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ABAYHAN (Erasmus Koordinatörü, Bologna Koordinatörü)

E-Posta: yasemina@hacettepe.edu.tr
Tel: 0. 312. 297 6324

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2013)
Y.Lisans (MS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2007)
Lisans (BS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2005)

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynel BARAN

E-Posta: znbaran@hacettepe.edu.tr
Web: Verilen Dersler ve ilgili dosyalar
Tel: 0. 312. 297 6222

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (2011)
Y.Lisans (MS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (2006)
Lisans (BS): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1999)
Yandal : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü (1999)
Ön Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (1993)

İlgi Alanları:

 • Nörobilim
 • Yöntem bilim
 • Biyolojik sinyal işleme

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZKAN CEYLAN (Ders Programları Koordinatörü)

E-Posta: ozkana@hacettepe.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (Phd): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (2010)
Y.Lisans (MA): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (2004)
Lisans (BS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2001)

İlgi Alanları:

 • Öğrenme psikolojisi
 • Deneysel yöntembilim
 • Psikofizyoloji (olay ilişkili potansiyeller)

Dr. Öğr. Üyesi A. Berna AYTAC (Psikoloji Topluluğu Akademik Danışmanı)
E-Posta: b.aytac@hacettepe.edu.tr
Tel: 0. 312. 297 6386

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Sussex Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (2013)
Y.Lisans (MS): Sussex Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Psikoloji (2009)
Lisans (BS): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2005)
İlgi Alanları:

 • Aile ve çocuk gelişimi
 • Aile ve kültürün aile yaşantısındaki etkileri
 • Kardeş ilişkileri

Dr. Öğr. Üyesi Hayal YAVUZ GÜZEL (Staj Koordinatörü)
E-Posta: hyguzel@hacettepe.edu.tr
Tel: 0. 312. 297 8336

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2012)
Y.Lisans (MS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji (2007)
Lisans (BS): İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü (2001)
İlgi Alanları:

 • Deneysel sosyal psikoloji
 • Benliğe yönelik tehditler

Öğr. Gör. Dr. Recai COŞTUR

E-Posta: recai@hacettepe.edu.tr
Tel: 0. 312. 297 8334

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Psikometri (1989)
Y.Lisans (MS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Deneysel Psikoloji (1981)
Lisans (BS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1978)
İlgi Alanları:

 • Test ve ölçek geliştirme
 • Araştırma yöntem ve teknikleri
 • Psikolojik verilerin istatistiksel analizi ve raporlaştırılması

Öğr. Gör. Dr. Savaş CEYLAN

E-Posta: savasc@hacettepe.edu.tr
Web: Endüstri ve Örgüt Psi. Araş. Lab.
Tel: 0. 312. 297 8339

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2010)
Y.Lisans (MA): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (2004)
Lisans (BS): Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü (2001)

İlgi Alanları:

 • Karanlık kişilik özelliklerinin işyeri davranışlarına etkisi
 • Duygusal emek kavramının kültürlerarası incelenmesi
 • İşyerinde duyguların etkisi
 • Psikolojik yıldırma
 • Angarya işlerin çalışanların psikolojik sağlığı üzerindeki etkileri
 • Yurttaşlık performansı
 • İş sağlığı ve güvenliği

Öğr. Gör. Dr. Melike EĞER AYDOĞMUŞ (Bölüm Tanıtım Koordinatörü)
E-Posta: melike.aydogmus@hacettepe.edu.tr
Tel: 0. 312. 297 8325

Özgeçmiş için tıklayınız!

Bilim Doktorluğu (PhD): Alabama Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Tuscaloosa) / Sosyal Psikoloji (2015)
Y.Lisans (MS): Alabama Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Tuscaloosa) / Sosyal Psikoloji (2013)
Y.Lisans (MS): Boston Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Genel Psikoloji (2010)
Lisans (BS): Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2006)
İlgi Alanları:

 • Tıbben açıklanamayan semptomlar
 • Duygu düzenlemesi
 • Damga
 • Mükemmelliyetçilik

2015 Yılından İtibaren Emekli Olan veya Ayrılan Öğretim Üye ve Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Levent ŞENYÜZ

Bilim Doktorluğu (PhD): University of Mississippi, USA (1993)
Y.Lisans (MS): Northeast Louisiana University, USA (1989)
Lisans (BS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1985)


Prof. Dr. Deniz ŞAHİN

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Sosyal Psikoloji(1981)
Y.Lisans (MS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Genel Psikoloji (1974)
Lisans (BS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / (1970)


Prof. Dr. Melike SAYIL

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (1990)
Y.Lisans (MS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi (1986)
Lisans (BS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1982)


Prof. Dr. Gonca SOYGÜT

Bilim Doktorluğu (PhD): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (1994)
Y.Lisans (MS): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü / Uygulamalı (Klinik) Psikoloji (1989)
Lisans (BS): Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (1986)


Yrd. Doç. Dr. Athanasios Mouratidis

Bilim Doktorluğu (PhD): Catholic University of Leuven, Belgium / Department Psychology (2009) 
Y. Lisans (MS): Catholic University of Leuven, Belgium Department of Kinesiology & Rehabilitation Sciences (2002) 
Lisans (BS): Aristotle University of Thessaloniki, Greece / Department of Physical Education and Sport Sciences (1988)

 

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara