Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Akreditasyon Bilgilendirme
Bölümümüz lisans programı TPD-PPAB tarafından 26.01.2026 tarihine kadar akredite edilmiştir.
Youtube Kanalımız
İsteğe Bağlı (Gönüllü) Staj

Üniversitemizde isteğe bağlı (gönüllü) staj yapan öğrencilerimizin İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigorta prim giderlerinin, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanması 16.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla uygun görülmüştür. Bu karara istinaden bölümümüz lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ders kapsamında ve/veya isteğe bağlı stajlarının nasıl uygulanacağına ilişkin esasları içeren yönerge bağlantıda verilmiştir.

 

Stajla ilgili belgelere üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Stajla İlgili Sık Sorulan Sorular

1. Bir öğrenci aynı tarih aralığında birden fazla iş yerinde staj yapıyorsa her işyeri için staj formları ayrı ayrı mı doldurulmalıdır?

Hayır. Stajyer öğrenci bilgi formunda (Ek 2) hangi işyerinde olduğuna bakılmaksızın öğrencinin staja başladığı tarih ile bitiş tarihi yazılmalı ve staj yapılacak yer sütununun altında işyerlerinin adları tire ile belirtilmelidir. Yani örneğin, bir öğrenci bahar döneminde hem ders kapsamında staj hem de gönüllü staj yapıyor ise bu öğrenci için tek bir stajyer öğrenci bilgi formu doldurulmalıdır.

2. Bir öğrenci bir işyerinde stajını tamamladıktan hemen sonra başka bir iş yerinde staja başlıyorsa iki ayrı form hazırlanmalı mıdır?

Hayır. Bilgi formunda stajın başlangıç tarihine ilk işyerinde staja başlanacak tarih, stajın bitiş tarihine ise ikinci işyerinde stajın tamamlanacağı tarih yazılmalı. Staj yapılacak yer sütununa yine her iki işyerinin adı tire ile ayrılarak yazılmalıdır. Ancak aynı öğrencinin staja başladığı ilk işyerindeki stajının bitiş tarihi ile ikinci işyerinde staja başlayacağı tarih arasında zaman varsa (ör. ilk staj Mart ayının sonunda bitiyor ancak ikinci staj Mayıs ayında başlıyorsa) iki ayrı bilgi formu düzenlenmelidir.

3. Bir öğrenci için SKS Başkanlığı tarafından sigorta işlemleri başlatılmış olmasına rağmen öğrenci staj yapmaktan vazgeçti ise sigorta işlemleri iptal edilebilir mi?

Evet edilebilir. Ancak öğrencinin işlemlerin iptal edilmesi ya da durdurulması talebini yazılı bir dilekçe ile bölüm staj koordinatörlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

4. Staj başvurusunu en geç ne zaman yapmalıyım?

Staja başlama tarihinden en geç 1 ay öncesinde başvuru için gerekli belgeler bölüm sekreterliğine verilmelidir.