Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Akreditasyon Bilgilendirme
Bölümümüz lisans programı TPD-PPAB tarafından 26.01.2026 tarihine kadar akredite edilmiştir.
Youtube Kanalımız
Yandal

Psikoloji Bölümü Yan Dal Programımız 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren yürütülmekte ve üniversitemizin tüm 4 yıllık Lisans Eğitimi veren bölümlerinden öğrenci kabul edilmektedir. Yandal programı için kontenjanımız her eğitim-öğretim yılı için 5 öğrenci ile sınırlıdır ve sadece güz yarıyılında başvuru alınmaktadır.

Yandal programı başvurularının değerlendirilmesi sadece akademik not ortalamasına göre yapılmaktadır. Programın, başarı ve mezuniyet için gerekli olan koşullarla ilgili bilgileri ayrıntılı olarak Hacettepe Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi’nde yer almaktadır. (https://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/yonergeler/yandalyonergesi111119.pdf). Yandal öğrencilerinin Psikoloji Bölümü’nden Yandal sertifikası alabilmeleri için ikisi zorunlu (en az 6 kredi, 10 AKTS) dördü de seçmeli (en az 12 kredi, 20 AKTS) olmak üzere en az 18 kredilik (30 AKTS) ders alması gerekmektedir.

 

2020 Girişliler İçin Yandal Ders Listesi (25 Kasım 2020 tarihinde güncellenmiştir)

2021 ve Sonrası Girişliler İçin Yandal Ders Listesi (5 Mayıs 2021 tarihinde güncellenmiştir)